Website Banner
 

คุณสมบัติที่ใช้ทดสอบยาง

1. Hardness
ความแข็ง คือ ค่าความต้านทานต่อแรงกดลงบนยาง ตามมาตรฐานที่ ASTM ได้กำหนดขึ้น โดยรวมถึงการทดสอบความแข็งเอาไว้หลายข้อด้วยกัน ได้แก่ ASTM D314, D531 และ D1415 ซึ่งสามารถจำแนกความแข็งของชิ้นงานอย่างง่าย ๆ ได้ 3 แบบ โดยใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่า "Shore Durometer"
 • Shore A สำหรับยางทั่วไป
 • Shore D สำหรับยางที่มีความแข็งมาก
 • Shore C สำหรับยางฟองน้ำ
สเกลของ Shore A จาก 0-100 เป็นตัวเลขที่นิยมมากที่สุด ค่าที่สูงขึ้นจะหมายถึงยางที่มีความแข็งมากขึ้น

2. Resilience (Rebound)
ความยืดหยุ่น หรือ ความกระเด้งตัวของยาง คือ อัตราส่วนของแรงคืนกลับที่มีต่อแรงกด โดยจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กระเด้งกลับ เช่น ยางมีค่าคืนตัว 100% หมายความว่าเด้งดีมาก แสดงว่ายางนั้นมีคุณภาพดี ยกตัวอย่างซีลยางในกระบอกน้ำมันเบรค นอกจากต้องทนต่อน้ำมันเบรคแล้ว ยังต้องกระเด้งตัวกลับได้ดีอีกด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันรั่วซึมออกมา

3. Tensile strength
ความต้านทานการดึง หรือ ความแข็งแรงของโมเลกุลของยางขณะที่ดึงจนขาด อธิบายในรูปของกำลังต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน้าตัดในมาตรฐาน ASTM D412 การทดสอบวัสดุบางอย่างมีค่าความต้านทานการดึงต่ำ แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกับวัสดุที่มีค่าความต้านทานการดึงสูง ตัวอย่างเช่น โพลียูริเทนกับวัสดุอีกชนิดที่มีความแข็งที่ 50 durometer เหมือนกัน แต่ค่าความต้านทานการดึงต่างกันที่ 500 และ 5000 PSI ตามลำดับ อธิบายได้ว่าวัสดุที่มีค่าแรงต้านทานการดึงสูงกว่าไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดีตามไปด้วย เช่น ค่าความต้านทานการขูดขีด หรือ แรงกดที่สูงไปด้วย โพลียูริเทนมีค่าความต้านทานการขูดขีดและแรงกดที่สูงมาก แต่มีค่าความต้านทานการดึงต่ำ

4. Tear strength
ความต้านทานต่อการฉีกขาด หรือ ความแข็งแรงในพันธะของ Elastomer ตามแนวนอน

5. Elongation at break
ความสามารถของ Elastomer ในการยืดออกได้สูงสุดจนถึงก่อนที่จะฉีกขาดออกจากกัน ใช้กระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412 โดยจะวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ดังต่อไปนี้


6. Compression set
คือ เปอร์เซ็นต์การคืนตัวของยางหลังการกดแล้วทิ้งไว้ตามเวลาและอุณหภูมิที่กำหนด จะใช้วัดค่าของชิ้นงานที่สุกแล้ว เช่น ล้อรถยนต์, โอริง, ปะเก็น เป็นต้น การวัดนั้นถ้าได้ค่าที่สูงจะถือว่าไม่ค่อยดี เพราะหมายถึงว่า Elastomer มีการหดตัวมากเมื่อถูกกด

7. Abrasion resistance
การสึกหรอของ Elastomer คิดเป็น index คือ ความต้านทานต่อการสึกหรอนั่นเอง วิธีการวัดอาจทำได้โดยนำยางมาชั่งน้ำหนัก ถ้าน้ำหนักที่ชั่งหายไปน้อย หมายถึง ทนต่อการสึกหรอมาก เรียกว่า Abrasion loss ถ้าน้ำหนักหายไปมาก หมายถึงทนต่อการสึกหรอน้อย ถ้า index สูงจะทนต่อการสึกหรอได้มากกว่า คุณสมบัตินี้อาจรวมไปถึงแรงต้านทานต่อการขูดขีดด้วย อย่างไรก็ตามวิธีทดสอบการขูดขีดที่ดีที่สุด คือ วิธีจำลองสภาวะต่าง ๆ ตามสภาพการใช้งานจริงนั่นเอง

8. Modulus (Tensile stress)
ความต้านทานของยางต่อการเปลี่ยนรูป หมายถึง แรงที่ดึงต่อหน่วยพื้นที่ หรือ พูดอีกอย่างว่าเป็นปริมาณของแรงดันที่ต้องการจะยืดตัวอย่างให้ได้ขนาดตามกระบวนการทดสอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ASTM D412 ค่า Modulus ของยางดิบ 300% หมายความว่า ค่าของแรงเมื่อดึงยางได้ถึง 300% มีหน่วยเป็น PSI ถ้ายางยิ่งแข็ง ค่า Modulus จะยิ่งสูง Elastomer ต่างกัน จะให้ค่า Modulus ที่ต่างความแข็งหนึ่ง ๆ ต่างกัน

9. Solvent resistance
แรงต้านต่อสารละลาย เป็นเกณฑ์วัดความต้านทานของ Elastomer ที่จะพองตัวและเสื่อมสภาพใยสารละลายน้ำมัน หรือ ของเหลวที่ใช้ทดสอบ ผลที่เกิดขึ้นกับ Elastomer อันเนื่องมาจากสารเคมีและสารละลายอาจแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ
 • มีขนาดเปลี่ยนไป พองตัวขึ้นในสารละลาย
 • มีการหดตัว ลดขนาดลง เมื่อนำออกมาจากสารละลาย
 • เกิดการเสื่อมสภาพในที่สุด
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการเลือก Elastomer ที่เหมาะสมจะอาศัยตารางแสดงความสามารถในการต้านทานสารละลายชนิดต่าง ๆ (Solubility resistance parameter) ของ Elastomer ชนิดต่างกันที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน ASTM D471

10. Electrical resistivity
ความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้า วัดค่าเป็น Ohm centimeter ตามมาตรฐาน ASTM D257, D149 และ D150 ซึ่งอธิบายถึงวิธีการทดสอบโดยทั่ว ๆ ไป การใช้ลูกกลิ้งในบางครั้งต้องการให้มีแรงต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าต่ำ หรือ เป็นสื่อไฟฟ้าสูง เพื่อที่จะใช้กำจัดกระแสไฟฟ้าที่สะสมอยู่ในชิ้นงานออกไปให้ได้มากที่สุด แต่ในบางครั้งก็ต้องการลูกกลิ้งที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี หรือ มีแรงต้านทานกระแสไฟฟ้าที่สูงมากด้วย หรือ บางชนิดก็ต้องการให้ปราศจากไฟฟ้าสถิตย์ คุณสมบัติหลายกหลายเช่นี้ปกติแล้วจะมีอยู่ใน Elastomer ที่เคลือบลูกกลิ้งอยู่ ซึ่งสามารถทำให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านั้นได้โดยการควบคุมสูตรเคมีและกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต Elastomer นั้น ๆ นั่นเอง


 • รับหล่อลูกกลิ้งยาง ลูกกลิ้งยางอุตสาหกรรมทุกชนิด ลูกกลิ้งยาง ลูกกลิ้งยางอุตสาหกรรม ลูกกลิ้งยางชนิดต่าง ๆ โดยใช้ยาง NR, NBR, EPDM, PU, SILICONE, HYPALON, CR
 • สร้างแกนลูกกลิ้งใหม่ตามแบบหรือตัวอย่าง
 • บริการงานซ่อม-เปลี่ยน เพลา, หน้าแปลน, ลูกปืน, อะไหล่ลูกกลิ้ง
 • เจียรผิวลูกกลิ้งยาง
 • ขึ้นลาย-ตัดร่องลูกกลิ้งยาง
 • ถ่วงสมดุลลูกกลิ้ง
 • ชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง เคลือบเทฟล่อนลูกกลิ้ง
 • ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยางและอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ
Current Pageid = 16